Ako prebieha výkup nehnuteľností?

Aj keď je každý výkup nehnuteľnosti jedinečný, jeho najpravdepodobnejší priebeh sme spísali do nasledujúcich bodov, aby ste si dokázali predstaviť, ako taký výkup bytu, domu či pozemku prebieha. Budete tak lepšie pripravení na celý proces, ktorý je pomerne rýchly a jednoduchý, ale zaslúži si Vašu maximálnu pozornosť. Poradie nasledujúcich krokov výkupu sa môže líšiť v závislosti od charakteru každého z obchodných prípadov.Kontaktujte nás

Našich pracovníkov môžete kontaktovať kedykoľvek počas pracovných dní od 8:00
do 18:00 na čísle 0948 888 111 alebo e-mailom na info@vykupenie.sk
Pracovníci vykupenie.sk majú bohaté skúsenosti na realitnom trhu a ochotne Vám
zodpovedajú všetky Vaše otázky a poskytnú potrebné informácie. V prípade Vášho
súhlasu si s Vami dohodnú obhliadku ponúkanej nehnuteľnosti.


Analýza potrieb klienta

Na osobnom stretnutí zanalyzujeme potreby a ciele klienta. Klient nám na stretnutí
poskytne k nahliadnutiu potrebné dokumenty. Náš zodpovedný pracovník vykoná
obhliadku klientovej nehnuteľnosti, prezrie doplňujúce doklady. S klientom sa
dohodneme na spoločnom postupe pri výkupe nehnuteľnosti, oddĺžení
nehnuteľnosti, vyplatení zálohy, vyplatení veriteľov a pod. Posúdime momentálnu situáciu a navrhneme najoptimálnejšie riešenie. Vyriešenie situácie môže byť odlišné podľa toho, či máte záujem o výkup nehnuteľnosti, hrozí Vám dražba nehnuteľného majetku, alebo neviete svoju nehnuteľnosť predať dostatočne rýchlo a výhodne. Je vhodné, aby ste si na obhliadku priniesli k nahliadnutiu všetky potrebné dokumenty o nehnuteľnosti a dokumenty o Vašich prípadných záväzkoch.Ocenenie nehnuteľnosti

Po analýze všetkých potrebných údajov o nehnuteľnosti predložíme klientovi cenovú ponuku za nehnuteľnosť. Ocenenie nehnuteľnosti vždy vychádza z trhovej ceny nehnuteľnosti. Najčastejšia výška výkupnej ceny je okolo 90-95% z trhovej ceny nehnuteľnosti. Výška ceny, ktorú sme schopní zaplatiť za Vašu nehnuteľnosť závisí od aktuálnej nálady na trhu nehnuteľností a od dopytu investorov o typ nehnuteľnosti, ktorú vlastníte. Pôvodný stav nehnuteľnosti nie je dôvodom nižšej ponuky. Nie je výnimkou, že dokážeme ponúknuť aj 100% z trhovej ceny.
Príprava dokumentov, uzatvorenie dohody a vyplatenie peňazí

Po uzavretí ústnej dohody pripravíme v spolupráci s advokátskou kanceláriou
všetky potrebné dokumenty. Medzi najbežnejšie dohody patria Kúpna zmluva,
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, Zmluva o pôžičke zabezpečená záložným
právom, Exkluzívna sprostredkovateľská zmluva a pod. Navštívite nás v kancelárii a uzavrieme potrebné písomné dohody, uvedieme všetky podmienky kúpy, vyrovnáme prípadné dlžoby na danej nehnuteľnosti a kúpnu cenu Vám vyplatíme v hotovosti, alebo prevodom na Váš účet.
Nadštandardné služby

Naša spoločnosť chápe všetky súvislosti a náročnosť pri predaji nehnuteľnosti resp. zmeny bývania. V prípade, záujmu klienta dokážeme ponúknuť, a v spolupráci s realitnými kanceláriami Vám nájsť iné dočasné alebo trvalé bývanie a ponúknuť poradenstvo ohľadom kúpy Vašej ďalšej nehnuteľnosti resp. Vám ponúknuť inú nehnuteľnosť z našich vykúpených nehnuteľností.Aké dokumenty budete na výkup potrebovať?

Najčastejšie sú potrebné tieto dokumenty:


List vlastníctva, Váš titul nadobudnutia (listinu na základe ktorej ste nadobudli
vlastníctvo, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Dedičstvo – notárska zápisnica).


V prípade pozemkov a rodinných domov - snímku z katastrálnej mapy a
geometrický plán, prípadne územný plán a stanovisko obce k stavbe,
stavebné povolenie. V prípade založenia v prospech banky, alebo tretej osoby
- úverovú, zabezpečovaciu zmluvu, zmluvu o pôžičke.


V prípade exekučných konaní - vyčíslenú výšku pohľadávok, všetky dostupné
listiny od exekútora.


Nezáväzná žiadosť o cenovú ponuku na výkup nehnuteľnosti

Do textu správy nám napíšte: Typ nehnuteľnosti (byt, rodinný dom, pozemok, obchodný priestor alebo iné), rozloha v m2, popis nehnuteľnosti, ulicu, mesto/obec, Vaše meno a priezvisko, Váš telefón a e-mail.


Čo sa stane ak nebudete finančný problém riešiť!


V praxi sa stretávame s ľuďmi, ktorí si nedokážu uvedomiť vážnosť situácie, v akej sa nachádzajú. Svoje finančné problémy nechávajú zájsť tak ďaleko, že už im potom nikto nedokáže pomôcť!
Čo všetko Vás môže prekvapiť:
- úroky z omeškania, pokuty a právne nároky;
- exekúcia, úroky z omeškania, exekútorské poplatky;
- dražba, úroky z omeškania, pokuta banke, náklady a odmena pre
dražobnú spoločnosť;
- právne poplatky za služby.