Otázky a odpovede, ktoré vás budú zaujímať

Požičiavate aj peniaze a aký máte úrok? 

Nie, nepožičiavame! Túto otázku žiaľ dostávame veľmi často. My nie sme ani banka ani nebankový subjekt, ktorý by požičiaval akoukoľvek formou finančné prostriedky.


Som vlastníkom podielu v 1/4 nehnuteľnosti, 3 izbového bytu v Bratislave, ktorý som zdedil. Neviem sa však dohodnúť s ostatnými spoluvlastníkmi, aby ma hneď vyplatili. Nechcem čakať, kým sa všetci dohodneme, potreboval by som peniaze ihneď, viete mi poradiť alebo pomôcť?

Áno, samozrejme Vám vieme pomôcť. Naša spoločnosť vykupenie.sk vykupuje aj podiely na nehnuteľnostiach v Bratislavskom kraji. Najskôr je potrebné osloviť ostatných  spoluvlastníkov  bytu s ponukou na odkúpenie Vášho spoluvlastníckeho podielu tak ako káže zákon, nakoľko ostatní spoluvlastníci majú podľa slovenskej legislatívy predkupné právo na Váš podiel a pokiaľ nebudú mať záujem o kúpu Vášho spoluvlastníckeho podielu , my ho radi od Vás odkúpime za vopred Vami odsúhlasenú kúpnu cenu.


Dedím nehnuteľnosť, ale mám aj rôzne dlhy, dokonca exekúciu, možno aj viacero exekúcií,  neviem presne koľko peňazí dlžím exekútorom. Potreboval by som však nejakú zálohu, peniaze, ktoré by som dostal ihneď na ruku. Ja bohužiaľ  nemám prakticky žiadnu hotovosť, účet mám zablokovaný exekútorom, nemám peniaze ani na notárske poplatky, ktoré sú v mojej finančnej situácii veľmi  vysoké. Ako mi viete pomôcť vyriešiť môj problém?

Ste na správnej adrese, naša firma sa špecializuje aj na výkup nehnuteľností počas prebiehajúceho dedičského konania. Konateľ spoločnosti PhDr. Vladimír Piaček PhD., je odborník s viac než 28 ročnou praxou s výkupom nehnuteľností aj počas dedičského konania. Dedič sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti dňom smrti poručiteľa (zosnulého).To, že máte dlhy a neviete v akej sú presne výške, nie je žiaden problém. Naša spoločnosť vykupenie.sk má prístup do CRE (centrálny register exekúcií), kde po zadaní údajov zistíme presnú sumu, ktorú dedič alebo predávajúci má. Pokiaľ vaše dlhy neprevyšujú majetok, ktorý je predmetom dedičstva , vie Vám spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. prakticky okamžite poskytnúť takzvanú preddavkovú platbu až do výšky 15.000,-€! Všetky vaše dlhy je potrebné však čím skôr uhradiť, uhrádza to spoločnosť vykupenie.sk s.r.o., aby neprišlo ku kráteniu veriteľa. Takéto výkupy robíme na dennej báze, žiadny dlh, exekúcia, podlžnosti u správcu, alebo hroziaca dražba, pre nás nie je žiaden problém. Zverte sa do rúk odborníkov s viac než 28 ročnými skúsenosťami.


Sme viacerí dediči,  ktorí sme zdedili byt po tete, byt je v pôvodnom stave a chceli by sme ho čím skôr predať. Všetci potrebujeme peniaze čím skôr. Ako nám viete prosím Vás pomôcť? Kto bude rozdeľovať peniaze, dostaneme každý rovnakým dielom? Kto bude znášať poplatky za celý predaj?

Pokiaľ ste zdedili byt všetci rovnakým dielom, tak dostanete všetci rovnakú sumu, na ktorej sa vopred dohodneme. V prípade, ak dedia napr. traja súrodenci a medzičasom jeden zo súrodencov zomrel, tak jeho časť dedia už jeho deti, alebo ďalší rodinní príslušníci. 

V praxi to bude vyzerať nasledovne: pre uľahčenie počítania zvolíme príklad hodnoty bytu 100.000,-€, táto suma sa delí na 3 časti, tj. dvaja súrodenci dostanú po 33.333,3333,-€ a dve deti po zosnulom súrodencovi dostanú každý po 16.666,66€.

Naši klienti, ktorí nám predávajú zdedenú nehnuteľnosť  si veľmi pochvaľujú službu, ktorú im poskytujeme a to, že z bytu si zoberú len cennosti a spomienkové predmety poručiteľa a všetky nepotrebné veci ako nábytok a zariadenie môžu v byte nechať a naša spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. sa postará o ich vypratanie a ďalšie potrebné úkony. Tým, že máme vlastný tím profesionálov, robotníkov, vlastné nákladné autá a ročne zrekonštruujeme desiatky bytov, dávame bytom pridanú hodnotu, ktorú si daná nehnuteľnosť zaslúži.  Vy dostanete od našej spoločnosti vykupenie.sk s.r.o. okamžite svoje peniaze a všetko bez starostí a s rýchlosťou, ktorú si bežný človek nedokáže predstaviť.


Zdedili sme byt v Bratislave po mojich rodičoch. Je v úplne pôvodnom stave, plný nábytku a nepotrebných vecí. Máme len pár cenností, ktoré si chceme z neho zobrať a byt by sme v takom stave chceli aj predať. Musíme tento byt vypratať a vyčistiť na naše náklady my, alebo Vám ho môžeme odovzdať v takomto pôvodnom stave?

Nie, nemusíte s ním robiť absolútne nič. My vykupujeme byty, ktoré sú zanedbané, silno znečistené, alebo len veľmi staré, v pôvodnom stave. Vašu nehnuteľnosť s najväčšou pravdepodobnosťou budeme kompletne rekonštruovať, pre nás nemá význam, aby ste byt maľovali, upratovali, nebodaj rekonštruovali. Každú rekonštrukciu začíname kompletnou výmenou elektroinštalácie, tým pádom všetky omietky musíme robiť nové. Akékoľvek úpravy bytu pred vykúpením nemajú zmysel. Neovplyvní to výkupnú cenu, my nie sme koncový klient. Radi vykupujeme byty v úplne pôvodnom stave, kde neostane po našej rekonštrukcii nič v pôvodnom stave. Naši architekti sa môžu realizovať bez akýchkoľvek obmedzení.


Chcel by som sa Vás opýtať, keď sa dohodneme s Vami na vykúpe a je nás päť dedičov a každý máme iný podiel na zdedenej nehnuteľnosti, akou formou nás budete vyplácať a koľko by sme mohli dostať za náš byt v Bratislave, keď každý máme iný podiel? Ako v tomto prípade rozdeľujete peniaze piatim dedičom?  Viete mi prosím Vás v skratke napísať postup?

Veľmi jednoducho, máme s tým bohaté skúsenosti. Ideálne je si dohodnúť čím skôr obhliadku Vašej zdedenej nehnuteľnosti (aj keď ešte len prebieha dedičské konanie). Najlepšie by bolo, ak by na spoločnú obhliadku prišiel zástupca našej spoločnosti vykupenie.sk a všetci dediči, čo býva často ako neriešiteľná úloha, ak je dedičov viacero a väčšina z nich býva napríklad mimo Bratislavu, alebo mimo Slovenskej republiky. Bolo by rozumné si zvoliť akéhosi hovorcu za dedičov, prípadne dvoch, aby boli jeden druhému kontrolou pri rokovaniach s našou spoločnosťou vykupenie.sk. Ihneď po obhliadke, max do 24 hodín, Vám dáme presnú sumu, ktorú sme ochotní za Váš byt zaplatiť. Celý proces výkupu nehnuteľnosti je pod dohľadom notára. Každý dedič dostane alikvotnú a presnú časť podľa spoluvlastníckeho podielu, presnú sumu peňazí do notárskej úschovy, ktorá sa mu uvoľní na účet dediča ihneď ako sa stane spoločnosť vykupenie.sk vlastníkom vykupovanej nehnuteľnosti.


Dedím nehnuteľnosť v Bratislave, ale zároveň som aj vo veľkých finančných problémoch, mám exekúcie a nemám vlastne ani na poplatky za notára pri dedičskom konaní. Viete mi v tom prosím nejako pomôcť? Potreboval by som vybaviť dedičstvo, zaplatiť notára a potrebujem aj nejakú preddavkovú zálohu. Pomohlo by mi aj 10.000,-€ v hotovosti a mohol by som od Vás dostať peniaze aj hneď ako sa dohodneme?

Bez akýchkoľvek zábran, predsudkov či nebodaj hanby nás neváhajte kontaktovať. Práve pre takých klientov sme tu my, naša spoločnosť vykupenie.sk s.r.o, ktorej konateľ pán Dr. Vladimír Piaček PhD. sa celý svoj profesný život, čo je viac ako 28 rokov, venuje výkupom zadlžených, exekuovaných a dedených nehnuteľností. U nás máte okamžite preddavkovú platbu za svoju nehnuteľnosť, celú komunikáciu s úradmi, notárom, exekútorom či dražobnou spoločnosťou budeme viesť za Vás na základe plnomocenstva a odbremeníme Vás od akéhokoľvek stresu spojeného s predajom dedenej nehnuteľnosti. Za 28 rokov praxe sme nemali ešte klienta, ktorému by sme nedokázali pomôcť. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na info linke 0948 888 111 alebo mailom: info@vykupenie.sk. My sme tu pre Vás!


Dostal som sa do ťažkých finančných problémov a dedím nehnuteľnosť, no kým ju zdedím, resp. pred tým, potreboval by som nejakú zálohu. Viete mi dať peniaze hneď ako sa dohodneme na jej odkúpení?

Samozrejme, poskytujeme dedičom okamžitú preddavkovú platbu až do výšky 15.000,-€, behom 24 hodín si preveríme všetky dostupné informácie a okamžite Vám vyplatíme “balíček prvej pomoci” a to až do výšky 15.000,-€. Na nás sa môžete spoľahnúť v každom smere, neváhajte nás kontaktovať.


Chcela by som predať nehnuteľnosť, ktorú som dostala darom  od svojej matky, ale ona v danom byte býva a má tam dokonca doživotné právo užívania zapísané na liste vlastníctva ako ťarchu. Moja matka napadla Darovaciu zmluvu kvôli môjmu partnerovi, ktorému nevie prísť na meno! Vaša firma vykupenie.sk vykupuje aj byty s doživotným právom užívania a v súdnom konaní? S matkou už dlhšie nekomunikujem a nemám s ňou dobrý vzťah!

Áno, vykupujeme byty s doživotným právom užívania, všetko je to o dohode a cene. Bohužiaľ, pokiaľ mamička žije a Darovacia zmluva bola napadnutá na súde a Vy s ňou nekomunikujete, je tam veľký predpoklad, že daný spor môže pre Vás dopadnúť vo Váš neprospech. Darovacia zmluva sa dá pomerne jednoducho napadnúť ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.. Je to skôr otázka na našu advokátsku kanceláriu, s ktorou spolupracujeme. My sa však do súdnych sporov nepúšťame. Sme jedna z mála spoločností, kde zakladateľ firmy pán Dr. Vladimír Piaček PhD. za celých 28 rokov podnikania nemal jeden jediný súdny spor s klientom. Naše odporúčanie zdarma je: začnite komunikovať s mamičkou a vyhnite sa súdnemu sporu, dajte si rodinné väzby do poriadku tak, aby Vás to v budúcnosti nemrzelo. Kde je vôľa je aj cesta…


Dostala som od manžela, ktorý bol podnikateľ, darom nehnuteľnosť, . Žili sme spolu 15 rokov, ale našiel si inú, mladšiu ženu. Ja som ho z mojej nehnuteľnosti vyhodila a on napadol darovaciu zmluvu na súde. Bojím sa, že súd prehrám, vykúpite prosím Vás takúto nehnuteľnosť odo mňa?

Bohužiaľ nie, o takú nehnuteľnosť nemáme záujem, odporúčame dohodnúť sa s exmanželom, nájsť si mediátora, alebo dobrého advokáta. Darovacia zmluva sa dá veľmi jednoducho napadnúť.


Robíte spätný výkup nehnuteľností? Mám dlhy a potrebujem zachrániť svoj dom pred dražbou a chcel by som, aby ste ho kúpili Vy a kamarát ho od Vás kúpi naspäť  cez hypotekárny úver.

Spätný predaj sme neurobili za 28 rokov ani jeden, v prvom rade sa jedná o napadnuteľný právny úkon a nemáme s takýmto štýlom obchodu dobré skúsenosti. Ak Vašu nehnuteľnosť vykúpime pred dražbou, tak my ideme danú nehnuteľnosť s najväčšou pravdepodobnosťou rekonštruovať a ktokoľvek o ňu prejaví záujem a zloží nám finančnú zábezpeku (môže to byť aj Váš kamarát), ideme pripravovať Kúpnu zmluvu… 


Ako dlho trvá celý výkup mojej nehnuteľnosti? Peniaze potrebujem naozaj rýchlo, na byte nemám ani hypotéku a nemám ani žiadne podlžnosti, no peniaze potrebujem čím skôr.

Prakticky ihneď. Ihneď po Vašom telefonickom, alebo mailovom skontaktovaní sa s našou spoločnosťou vykupenie.sk s.r.o. si najneskôr do 3 hodín dohodneme obhliadku, ihneď po obhliadke a dohodnutí sa na výkupnej cene preveríme všetky skutočnosti do 3-4 hodín a začíname pripravovať Kúpnu zmluvu. Všetko sa to reálne dá zvládnuť za 24 hodín ak je to potrebné, avšak komfortnejšie je mať aspoň 48 hodín na prípravu zmluvnej dokumentácie, aby sme neboli v zbytočnom strese. Je vždy lepšie mať viac času na prípravu Kúpnej zmluvy, Notárskej úschovy a podobne. V extrémnom prípade to zvládneme aj za 24 hodín.


Vykupujete nehnuteľnosti aj mimo Bratislavy? Na akom území vykupujete nehnuteľnosti, resp. ako ďaleko od Bratislavy vykupujete tieto nehnuteľnosti? Ďakujem za informáciu.

Žiaľ, naša spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. je menšia rodinná firma s cieľom poskytovať tie najlepšie a najkvalitnejšie služby, cielime len na Bratislavský kraj a mesto Trnava, Šamorín a blízke okolie. Špecializujeme sa však už viac ako 28 rokov na Bratislavu a blízke okolie (do 30 km od hlavného mesta Slovenska).


Koľko peňazí mi zostane, keď mám dlhy a hrozí mi aj dražba či exekúcia mojej nehnuteľnosti a ako rýchlo celý proces prebehne?

Ak máte na liste vlastníctva vyznačený výkon záložného práva, máte prakticky zákaz nakladania s nehnuteľnosťou, avšak my v tom žiadny problém nevidíme. Komunikujeme s dražobnou spoločnosťou, exekútorom, správcom, či notárom, ako aj advokátmi na dennej báze. To čo je pre Vás neprekonateľná prekážka, to je pre nás len každodenná rutina, ktorú zvládneme bez problémov vyriešiť s úsmevom na tvári. Vaše problémy sú teraz na našich pleciach a my sa s nimi radi popasujeme, ešte sa nám nestalo, že by sme sa dostali do neriešiteľnej situácie. Koľko peňazí Vám ostane, to Vám vypočítame celkom presne po odpočítaní všetkých Vašich záväzkov, ktoré máte voči svojim  veriteľom (exekútorom, dražobnej spoločnosti, notárom, či správcovi, ktorý spravuje Vašu nehnuteľnosť). Všetky výpočty dostanete ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. S nami to určite zvládnete s úsmevom na perách.


Nemám žiadne dlhy a chcem len, aby ste mi ocenili moju nehnuteľnosť, ktorú ponúkam už 6 mesiacov v realitnej kancelárii, ktorú mi odporučil kamarát. Realitná kancelária s mojim bytom nič neurobila, nepriniesla mi jedného seriózneho klienta. Koľko mi ponúknete za môj byt Vy? Dáte mi aspoň toľko, čo chcem ja od „realitky“? Dal by som Vám zľavu 5.000,-€, ale peniaze by som chcel od Vás čím skôr, aj keď ich nepotrebujem na splatenie dlhov.

Ak nemáte žiadne dlhy, tak ste šťastný človek, užite si to, dnes je to skôr vzácnosť. Takúto otázku dostávame v spoločnosti vykupenie.sk s.r.o. na dennej báze. Sme síce ľudia pracujúci tvrdo a poctivo už viac než 28 rokov v obchode s nehnuteľnosťami, avšak ani my nedokážeme urobiť pre Vás zázrak. To, že ste si možno vybrali menej profesionálnu kanceláriu na predaj svojej nehnuteľnosti je dosť možné, avšak ak predáva akákoľvek realitná kancelária Vašu nehnuteľnosť dlhšie ako 3 mesiace, tak nepredpokladám, že chyba je výlučne vo Vašej „realitke“. Najčastejším chybným krokom je, že maklér realitnej kancelárie Vám sľúbi aj modré z neba, len aby Vašu nehnuteľnosť získal do predaja. Je predpoklad, že Vám nadhodnotil jej skutočnú cenu a to je jeden z dôvodov, prečo si Vaša nehnuteľnosť nedokáže nájsť toho správneho kupujúceho. My vo vykupenie.sk s.r.o. fungujeme práve opačne, komunikujeme s Vami otvorene, oceníme Vašu nehnuteľnosť na reálnu trhovú cenu a dáme Vám konkrétnu ponuku na výkup. Vo Vašej otázke sa nás pýtate, či by nám stačila zľava 5.000,- EUR na nehnuteľnosť, ktorú Vy so svojou realitnou kanceláriou nedokážete predať už pol roka. Naša odpoveď teda znie, ďakujeme za ponuku, ale nie, nestačilo. My ponúkame 80% z reálnej trhovej ceny, ale peniaze máte u nás prakticky ihneď spolu s profesionálnym servisom na najvyššej možnej úrovni a bez skrytých poplatkov a sankcií. S nami sa rozumný klient vždy dohodne a na konci dňa zistí, že si lepšie vybrať ani nemohol, veď o tom svedčia aj naše pozitívne ohlasy a recenzie, ktoré si môžete preveriť sami.


Ak vám predám svoj byt, pomôžete mi nájsť inú nehnuteľnosť, prípadne presťahovať, vymaľovať, alebo upratať moju nehnuteľnosť? Aké služby ponúkate a koľko ma to všetko bude stáť? Nemám svojich robotníkov, maliarov, „sťahovákov“, kto to všetko bude zabezpečovať?

Ak vykúpime Váš byt, ďalšie služby ako sťahovanie, pomoc pri nájdení Vašej vysnívanej nehnuteľnosti, prípadne pomoc pri jej rekonštrukcii našimi kolegami a spolupracovníkmi, je pre nás samozrejmosťou. Ceny našich služieb sú viac než prijateľné. Všetky ceny za naše služby spojené s nájdením Vašej novej nehnuteľnosti, ako aj rekonštrukčných prác, s Vami konzultujeme vopred. Nechajte sa viesť profesionálmi s viac než 28 ročnou praxou. Vaše prekážky sú pre nás výzvou, s nami to určite zvládnete.


Mám veľmi znečistený byt, žili v ňom aj zvieratá, o ktoré som sa chodila starať a v byte žilo viacero mačiek aj kocúr. Musím svoj byt, ktorý vám chcem predať formou výkupu vymaľovať, vyčistiť, alebo nebodaj zrekonštruovať pred jeho predajom? Strhnete mi nejakú časť z Kúpnej Ceny za znečistenie?

Nie, nemusíte, my kupujeme  aj extrémne znečistené nehnuteľnosti, byty kupujeme aj po zosnulých. Kupujeme ich v akomkoľvek stave a vôbec sa nemusíte hanbiť osloviť nás. Verte, že za tak dlhú prax sme videli už asi naozaj všetko. Byt Vám oceníme a Vy sa rozhodnete, či bude pre Vás naša ponuka zaujímavá. S nami sa dá vždy dohodnúť tak, aby sme boli všetci spokojní.


Koľko sú u Vás poplatky za celý ten proces výkupu, kto zaplatí všetky tie notárske poplatky, kolky 266,-€ a koľko peňazí mi ostane z mojej nehnuteľnosti? Máte nejaké skryté poplatky čo sú písané malým písmom, alebo nejaké extra poplatky za služby, ktoré sú nadštandardné?

Je pravdou, že od 01.01.2024 zdraželi všetky notárske poplatky, vrátane notárskych úschov či overovanie podpisov Pri výkupoch používame vždy zrýchlené kolky, pričom na jednu transakciu, napríklad Kúpnu zmluvu, je potrebný kolok vo výške 266,-EUR. Žiadne skryté poplatky nemáme, vždy s Vami jednáme na rovinu, a keď Vám dáme ponuku, tak všetky ostatné poplatky spojené s výkupom idú na spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. U nás dostanete presne tú sumu za Vašu nehnuteľnosť, na ktorej sa s Vami dohodneme. Vo vykupenie.sk s.r.o. Vy neplatíte, len dostávate spoločne zmluvne dohodnutú kúpnu cenu pod dohľadom renomovaného notára, bez skrytých poplakov.


Oslovili sme realitnú kanceláriu, ktorá nám sľúbila, že nájde pre nás kupujúceho, avšak v realitnej kancelárií sa predáva náš byt už viac ako 5 mesiacov a doposiaľ tam bolo len niekoľko málo obhliadok. My sme medzitým už dali zálohu realitnej kancelárii na náš vysnívaný rodinný dom, a keď ho včas  nedoplatíme, hrozí nám, že prídeme o celú zálohu. Čo máme robiť a viete nám nejako poradiť, alebo pomôcť?

Áno, túto otázku dostávame od klientov veľmi často, pomohli sme už mnohým klientom  s ich vysnívanou nehnuteľnosťou. Ak bude z Vašej strany zaujímavá ponuka, určite sa dohodneme, Váš byt vykúpime na našu spoločnosť vykupenie.sk s.r.o. a Vy dostanete veľmi rýchlo svoje peniaze, aby ste si mohli vyplatiť Vaše vysnívané bývanie.


Chcel by som sa opýtať, aký je postup výkupu, keď mám byt v Bratislave, no mám na ňom aj hypotekárny úver, mám nedoplatky u správcu a hrozí mi exekúcia, dokonca možno aj dražba a potrebujem peniaze prakticky ihneď. Viete mi dať nejaké peniaze hneď po obhliadke?

Určite vieme, prakticky okamžite po obhliadke, oboznámením sa s vlastníckym právom, výškou Vašich záväzkov a všetkých dlhov Vám môžeme poskytnúť takzvanú „OKAMŽITÚ PREDDAVKOVÚ PLATBU“ za Vašu nehnuteľnosť až do výšky 15.000,- EUR.


Prišiel mi list z dražobnej spoločnosti, že mám sprístupniť byt súdnemu znalcovi. Čo to prosím pre mňa znamená, musím tento byt ukázať znalcovi z dražobnej spoločnosti?

V prvom rade nepodliehať panike. Je to pre Vás iste veľmi stresujúca situácia, niektoré spoločnosti si to dokonca užívajú, avšak pre nás je to len bežná rutina a naša práca. Určite Vám odporúčame nás kontaktovať čím skôr na čísle 0948 888 111 alebo mailom: info@vykupenie.sk. Čím dlhšie budete váhať, tým viac finančných prostriedkov Vás to bude stáť. Každý deň Vám začínajú rásť rýchlym tempom náklady. Určite odporúčam komunikovať či už s dražobnou spoločnosťou, bankou, exekútorom, správcom, alebo iným veriteľom. U nás vo firme vykupenie.sk však všetko vybavíme za Vás na najvyššej profesionálnej úrovni, je to naša práca a my odporúčame nechať ju na nás a našich advokátov.


Prišla mi výzva z banky, že mi zosplatnili  úver, lebo som neplatil dlhšie hypotekárny úver,  čo mi v tomto prípade hrozí?  Banka chce odo mňa, aby som zaplatil celú svoju hypotéku naraz, čo samozrejme nie som schopný. Viete mi v tom nejako pomôcť?

Ak Vám banka zosplatnila úver, znamená to s najväčšou pravdepodobnosťou, že ste nesplácali svoje záväzky  dlhšiu dobu riadne a včas. Je veľký predpoklad, že ste nekomunikovali so svojou bankou. Banka sa takmer vždy snaží dohodnúť na riešení situácie, cieľom banky nie je Vás dať do dobrovoľnej dražby, hovorí sa že jeden nesplácaný úver poškodí sto ďalších úverov, preto odporúčame komunikovať vždy s bankou ako aj inými veriteľmi. Ak ste však v situácii, že sa s bankou už neviete dohodnúť na inom riešení ako je vyplatenie celého hypotekárneho úveru, prípadne ďalších spotrebných úverov, potom Vám odporúčame kontaktovať našu spoločnosť vykupenie.sk čím skôr a spolu nájdeme to najlepšie riešenie pre všetky strany vrátane banky, Vás  aj nás. V štychu Vás predsa nenecháme. 


Našiel som si nehnuteľnosť, ktorá sa mi veľmi páči, ale majiteľ nie je ochotný počkať, kým ja predám svoj byt na realitnom trhu. Boli by ste ochotní môj byt vykúpiť, aby som mohol kúpiť svoju vysnívanú nehnuteľnosť? Ako dlho by trval celý tento proces a koľko peňazí za svoj byt od Vás dostanem?

Túto otázku dostávame pomerne často, samozrejme z časového hľadiska sme rýchlejší ako blesk, otvorenou otázkou je iba cena Vašej nehnuteľnosti, či sa dohodneme na cene, za ktorú Vašu nehnuteľnosť vykúpime. Je potrebné si uvedomiť, že nie sme koncový zákazník, my nehnuteľnosť zveľadíme, zrekonštruujeme, dáme jej určitú pridanú hodnotu a ideme ju predávať opäť na slovenskom – bratislavskom realitnom trhu. Podnikáme za účelom dosahovania zisku a ak Vám ktokoľvek iný povie, že takúto činnosť nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku, tak Vás s najväčšou pravdepodobnosťou klame. To, že dostanete peniaze prakticky ihneď po obhliadke a dohode s našou spoločnosťou vykupenie.sk s.r.o., vždy musí byť zohľadnené v cene, avšak naše skúsenosti z praxe hovoria, že len málokedy sa s klientom nedohodneme na výkupe. Musí to byť obchod win – win, kde je každá strana víťazom.


Mám nehnuteľnosť, ktorú som získal, ale jej pôvodný vlastník napadol môje vlastníctvo na súde a na liste vlastníctva je zapísané predbežné opatrenie - zákaz nakladania s nehnuteľnosťou. Kúpite odo mňa takýto byt prosím?

V takomto prípade Vás bohužiaľ musíme sklamať, o takúto nehnuteľnosť nemáme záujem. Vieme Vašu situáciu preveriť, skonzultovať s advokátom. Nie sme advokátska kancelária, môžeme Vám odporučiť našu spolupracujúcu  advokátsku kanceláriu v Bratislave, pretože my sa nechceme zaoberať nehnuteľnosťami, ktoré sú v súdnych konaniach. Naša spoločnosť sa môže pýšiť tým, že za celú dobu existencie sme nemali žiadny súd, s nikým sme sa nesúdili. Naši klienti od nás odchádzajú skôr ako priatelia, častokrát sa stane, že nám navrhnú aj tykanie, nakoľko sme rodinná firma, ktorá sa snaží svojim klientom pomôcť v reálne nie ľahkých životných situáciách.


Som starší človek, ktorý okrem bytu, v ktorom býva, nevlastní žiadnu inú nehnuteľnosť, nemám žiadny iný hodnotný majetok. Nakoľko som dôchodca a potrebujem peniaze na život, lieky, lekárov a zdravotnú starostlivosť, mám malý dôchodok, nemám deti, ktoré by sa o mňa postarali, potreboval by som byt predať, lenže musím v ňom ostať bývať. Viete mi nejako pomôcť?

Odpoveď znie Áno, vieme Vám pomôcť aj v takom prípade. Odkúpime Vašu nehnuteľnosť a necháme Vás v nej bývať za presne stanovených podmienok. Všetky poplatky spojené s užívaním Vašej nehnuteľnosti si musíte uhrádzať sami. Asi Vás zaujíma, koľko môžete dostať za vašu nehnuteľnosť peňazí s tým, že ju budete môcť užívať. Naša odpoveď nie je taká jednoduchá, všetko to záleží od veku a Vášho zdravotného stavu, vašich možností, ale z praxe môžeme uviesť, že tá suma je od 20 do 50% z trhovej ceny s tým, že Vašu nehnuteľnosť môžete užívať do konca svojich dní. Táto služba je zaujímavá pre starších ľudí, ktorí nemajú potomkov a potrebujú finančnú injekciu, aby mohli prežiť na slušnej úrovni svoj život na dôchodku. Máme radi starých ľudí, ale pre bezpečnosť celej transakcie vyžadujeme lekársky posudok a celá transakcia sa koná pod prísnym dohľadom renomovaného notára. Veľmi radi Vám pomôžeme.


Sme developerská spoločnosť, ktorá má rozostavaných viacero projektov a vlastní viacero nehnuteľností prevažne v Bratislavskom kraji. Nakoľko potrebujeme Cashflow, radi by sme vám ponúkli niekoľko bytov na okamžitý predaj. Máme záujem okamžite speňažiť niekoľko bytov, aj keď sme si vedomí nižšej predajnej ceny. Máte záujem o tieto naše byty na výkup?

To sú naši veľmi obľúbení klienti. Dnes, keď banky škrtia úvery a developer musí dokončiť svoje stavby, je tu vysoká pravdepodobnosť spokojnej spolupráce. Určite vieme krátkodobo vypomôcť, aby svoje projekty každý developer posunul do fázy, ktorá je potrebná na ďalšie financovanie bankou. Veľmi radi sa stretneme s akýmkoľvek developerom a preberieme všetky možnosti spolupráce a pomoci. Nie jednému developerovi sme doslova vytrhli tŕn z päty a dodnes máme nadštandardné vzťahy. Oslovte nás, sme na to pripravení a možno budete sami prekvapení, aké máme možnosti. V budúcnosti budeme mať určite skvelú spoluprácu, tešíme sa na osobné stretnutie s developerom, investorom, stavebníkom alebo podnikateľom.


V čom sa vaša spoločnosť líši od bežnej realitnej kancelárie, v čom ste iní a v čom ste lepší ako bežná realitná kancelária? Čo ponúkate pre svojho klienta navyše a prečo by som mal práve vašu spoločnosť osloviť skôr ako realitnú kanceláriu, ak chcem predať svoju nehnuteľnosť v Bratislave?

Nie sme realitná kancelária a už vôbec nie sme obyčajná realitná kancelária. Zakladateľ a hlavná osobnosť našej spoločnosti pán PhDr. Vladimír Piaček PhD., už od 18 tich rokov pôsobil v zahraničí ako predajca top luxusných nehnuteľností v Španielsku, kde dostal, ako sám hovorí, poriadnu školu života. Pprepracoval sa do prvej trojky najlepších predajcov luxusného klubu, vekovo bol však jednoznačne najmladší, pričom sa venoval prevažne rusky hovoriacej klientele. Dnes 45 ročný muž a otec, prešiel v súvislosti s nehnuteľnosťami rôznymi pozíciami, od majiteľa dražobnej spoločnosti cez majiteľa top realitnej kancelárie so sídlom na Hradnom vrchu zameranej len na luxusné nehnuteľnosti prevažne v bratislavskom Starom Meste a už viac ako 15 rokov sa venuje len výkupom nehnuteľností počas/ po dedičskom konaní,  výkupom zadĺžených nehnuteľností ako aj sprostredkovaním predaja pre svojich významných klientov.

Budeme veľmi radi ak oslovíte našu spoločnosť vykupenie.sk, určite neoľutujete, spravíme pre Vás maximum. Zverte sa do rúk profesionálov, ktorí Vaše problémy a starosti vyriešia bez stresu a na úrovni s úsmevom na tvári.